Cookie Settings
Ενοικίαση Αυτοκινήτου Ρόδος

Πολιτική Απορρήτου

1.1 Καλώς ήρθατε στην πολιτική απορρήτου της Rhodes Car Rental. Εκτιμούμε την ιδιωτικότητά σας και είμαστε αφοσιωμένοι στη διασφάλιση των προσωπικών σας δεδομένων. Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ως πελάτη και παρέχει ενημερώσεις σχετικά με τα δικαιώματα απορρήτου και τη νομική σας προστασία. Η εταιρεία μας είναι υπεύθυνη για τη συλλογή, τον χειρισμό και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

1.2 Δικαιούστε όλα τα δικαιώματα που εγγυώνται οι κανονισμοί 2016/679 της ΕΕ και οι σχετικοί ευρωπαϊκοί και εθνικοί νόμοι. Θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα αυστηρά σύμφωνα με τους εν λόγω κανονισμούς.

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν:

Έχουμε λάβει τη ρητή συγκατάθεσή σας.
Είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση σύμβασης που πρόκειται να συνάψουμε ή έχουμε ήδη συνάψει μαζί σας.
Απαιτείται για την επιδίωξη των έννομων συμφερόντων μας (ή τρίτων), όταν τα συμφέροντα και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερισχύουν των συμφερόντων αυτών.
Χρειάζεται να συμμορφωθούμε με νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις.
Επιβάλλεται από το νόμο.

2. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε οικειοθελώς και για τα οποία έχουμε εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή σας. Η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των μεταξύ μας συμβάσεων ή για τη λήψη προσυμβατικών μέτρων κατόπιν αιτήματός σας. Οι συγκεκριμένοι σκοποί περιλαμβάνουν ενοικιάσεις αυτοκινήτων σε τρίτους με ή χωρίς οδηγούς, πωλήσεις αυτοκινήτων σε τρίτους (χονδρική ή λιανική) και ενοικιάσεις φορτηγών και βαν με ή χωρίς οδηγούς.

3. Κατηγορίες πληροφοριών που συλλέγονται

Έχουμε το δικαίωμα να συλλέγουμε, να επεξεργαζόμαστε, να αποθηκεύουμε και να διαβιβάζουμε διάφορους τύπους προσωπικών δεδομένων, οι οποίοι κατηγοριοποιούνται ως εξής

Δεδομένα ταυτότητας, όπως ονοματεπώνυμο (επωνυμία επιχείρησης για ατομικές επιχειρήσεις), ονόματα γονέων, ημερομηνία γέννησης, δελτίο ταυτότητας (αριθμός, ημερομηνία έκδοσης/λήξης και τόπος έκδοσης) ή διαβατήριο (αριθμός, ημερομηνία έκδοσης/λήξης και τόπος έκδοσης), άδεια διαμονής, έγκυρη άδεια οδήγησης (αριθμός, ημερομηνία έκδοσης/λήξης και τόπος έκδοσης).
Στοιχεία επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης κατοικίας, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και των αριθμών τηλεφώνου.
Οικονομικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων του αριθμού φορολογικού μητρώου, του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού, των στοιχείων της κάρτας πληρωμών, της ένδειξης απαλλαγής από τον ΦΠΑ, της επιχειρηματικής δραστηριότητας (για εταιρείες), της φορολογικής αρχής (για εταιρείες), της έδρας (για ατομικές εταιρείες).
Αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας και νομικά έγγραφα (για εταιρείες).

Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σε καμία από τις δραστηριότητές μας ή τις χώρες λειτουργίας μας, εκτός από τα δεδομένα υγείας που αποκτώνται με τη συγκατάθεσή σας σε περίπτωση τραυματισμού από τροχαίο ατύχημα, αποκλειστικά και μόνο για τη διαβίβασή τους στον ασφαλιστικό οργανισμό που ασφαλίζει τα οχήματά μας.

4. Πώς συλλέγουμε τα δεδομένα σας

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ψηφιακή ή φυσική μορφή κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας. Αυτό περιλαμβάνει τα σημεία εξυπηρέτησης αυτοπροσώπως, τους ιστότοπούς μας, τις τηλεφωνικές υπηρεσίες, τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της εταιρείας. Μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστότοπό μας χωρίς να παρέχετε προσωπικά δεδομένα. Πληροφορίες σχετικά με την πολιτική μας για τα cookies είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της εταιρείας μας.

Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από τους πελάτες ή τους οδηγούς κατά την κράτηση βραχυπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων ενοικιάσεων αυτοκινήτων ή την πώληση αυτοκινήτων. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, την άδεια οδήγησης, τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας, την ταυτότητα του φορολογούμενου κ.λπ. (όπως ορίζεται στην παράγραφο 3).
Ενδέχεται να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα με τη συγκατάθεσή σας μέσω διαφόρων καναλιών, συμπεριλαμβανομένων τηλεφωνικών κλήσεων, αλληλεπιδράσεων με την εξυπηρέτηση πελατών, ιστότοπων και άλλων πηγών.

5. Πόσο καιρό διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με νομικές ή λογιστικές υποχρεώσεις. Η περίοδος διατήρησης καθορίζεται με βάση παράγοντες όπως η ποσότητα των δεδομένων, η φύση, η ευαισθησία, οι δυνητικοί κίνδυνοι, οι σκοποί επεξεργασίας και οι νομικές απαιτήσεις.

Τα φορολογικά δεδομένα διατηρούνται για δέκα (10) έτη από την ημερομηνία έκδοσης κάθε φορολογικού εγγράφου, όπως απαιτείται από τις φορολογικές αρχές.
Τα δεδομένα που σχετίζονται με νομικές αξιώσεις διατηρούνται έως είκοσι (20) έτη ή όπως απαιτείται από το νόμο.
Ενδέχεται να διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα πελατών πέραν του αρχικού σκοπού, εάν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι.

6. Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, παράνομη διάδοση, πρόσβαση και άλλη μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία.

7. Αποδέκτες των δεδομένων σας


Διαβεβαιώνουμε ότι δεν αποκαλύπτουμε, μοιραζόμαστε ή μεταβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους, εκτός εάν αυτό απαιτείται από το νόμο, δημόσιους/δικαστικούς φορείς ή αρχές. Μόνο το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο δεσμεύεται από εμπιστευτικότητα, και οι συμμορφούμενοι συνεργάτες που τηρούν τον ΓΚΠΔ μπορούν να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα.


Στους αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί να περιλαμβάνονται:


a. Ασφαλιστικά γραφεία που συνεργάζονται με την Εταιρεία μας. β. Συνεργαζόμενοι χρήστες των λογότυπων και των συστημάτων μας (δικαιοδόχοι). γ. Εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων (εντός ή εκτός Ευρώπης) στο πλαίσιο του διεθνούς συστήματος ενοικίασης αυτοκινήτων με τις οποίες μοιραζόμαστε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες ενοικίασης αυτοκινήτων. δ. Ορκωτοί ελεγκτές που ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μας. ε. Εταιρείες που παρέχουν οδική βοήθεια σε οδηγούς που χρησιμοποιούν τα οχήματά μας. στ. Πάροχοι νομικών υπηρεσιών που υπερασπίζονται τα συμφέροντα της Εταιρείας μας. ζ. Συνεργαζόμενες εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων.


8. Διασφάλιση ότι οι φορείς επεξεργασίας δεδομένων σέβονται τα δεδομένα σας


Οι εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων μας έχουν συμφωνήσει να τηρούν την εμπιστευτικότητα, τα μέτρα ασφαλείας και τη συμμόρφωση με τον GDPR. Γνωρίζουν επίσης τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.


9. Τα δικαιώματά σας


Έχετε το δικαίωμα να:


a. Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. β. Να ζητήσετε διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων. γ. Να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. δ. Να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. ε. Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. στ. Να ζητήσετε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων. ζ. Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.


Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.


10. Πώς να ασκήσετε τα δικαιώματά σας


Για ερωτήσεις ή για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, στείλτε μας email στη διεύθυνση: iinfo@rentacar-rhodes.com ή γράψτε στη διεύθυνση: Ρόδος Car Rental - DPO, οδός Εύκαμπτον, 85102 Ρόδος.


11. Τέλη


Δεν θα χρεωθείτε για την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας, εκτός εάν το αίτημα είναι αβάσιμο, επαναλαμβανόμενο ή καταχρηστικό.


12. Πληροφορίες που απαιτούνται για την επαλήθευση


Ενδέχεται να ζητήσουμε συγκεκριμένες πληροφορίες για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας και να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.


13. Χρόνος απόκρισης


Στόχος μας είναι να απαντάμε σε όλα τα νόμιμα αιτήματα εντός ενός μηνός. Πολύπλοκα ή πολλαπλά αιτήματα ενδέχεται να απαιτούν επιπλέον χρόνο και θα σας ενημερώσουμε σχετικά.


14. Κοινοποίηση αλλαγών πολιτικής


Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε την παρούσα πολιτική σύμφωνα με τη νομοθεσία. Οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές θα δημοσιεύονται στον ιστότοπό μας. Σας ενθαρρύνουμε να επανεξετάζετε την παρούσα πολιτική σε τακτά χρονικά διαστήματα για να ενημερώνεστε σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας. Οι αλλαγές θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης στον επίσημο ιστότοπό μας: https://www.rentacar-rhodes.com/.